Bạn đang ở chuyên mục

Vi Khuẩn HP

Các phương pháp xét nghiệm vi khuẩn HP

Hiện nay ở Việt Nam có 2 phương pháp được áp dụng rộng rãi và có hiệu quả, rẻ tiền, phù hợp với đa số người bệnh là test nhanh urease và mô bệnh học.